Hjælp til træningsafhængighed

Vi lever i en verden, hvor det at være aktiv er idealiseret. Vi skal helst være veltrænede, spise sundt og have styr på os selv. For nogle opleves dette som et pres, der driver dem ud i et overdrevet kontrolleret fokus på mad og træning – og for nogle tager dette fokus så meget overhånd, at de udvikler en træningafhængighed. Man kan sige at de er sygeligt sunde – en lidelse der betegnesortoreksi og som kræver behandling.

Jeg kan hjælpe dig, hvis din træning er blevet så vigtig et element i din dagligdag, at alt andet må vige pladsen. Oplever du et eller flere af følgende signaler, er der noget der tyder på, at det ikke længere er dig, der har kontrollen over din træning og kost men omvendt:

  1. Hvis du takker nej til sociale arrangementer af frygt for hvilken mad der bliver serveret.
  2. Hvis du får det dårligt med dig selv, når du misser en træning.
  3. Hvis du oplever, der hele tiden skal mere og mere træning til for at opnå samme tilfredsstillelse.
  4. Hvis du konstant går med tanker om hvor og hvordan din næste træning skal foregå.
  5. Hvis du undlader at fortælle, hvor meget du træner, hvis nogen spørger.
  6. Hvis du føler dig trist, selv om du har levet op til dine egne krav i forhold til træning, kost og vægt.
  7. Hvis du oplever en konstant træthed og ømhed.

Overdreven fokus på træning, kost og vægt, kan også føre til de mere velkendte typer lidelser som fx spiseforstyrrelser (fx anorexi, bullimi, overspisning), angst, stress og depression og det er vigtigt, at der tages hånd om det.